Besjæl din afdeling

I denne Workshop Besjæling® tager vi en rejse ind i sjælen på din specifikke afdeling for at få udkrystalliseret, hvad I gør, hvordan I gør det, og hvorfor I gør det. Meningen er at give jer en række gode fortællinger og beskrivelser, der både kan bruges til at give en idé om jeres værdi for hele virksomheden, men som også kan give det løfte, som hele afdelingen stræber imod at opnå.

Rejsen er lige værdifuld, uanset om det er ”Vej & Park”-forvaltningen i kommunen eller eksportafdelingen i virksomheden. Ved at se indsatsen og udbyttet på nye måder, dukker der gode energier og andre vinkler op, som kan bruges for fremtiden, og det kan styrke både dynamikken og begejstringen i afdelingen at vide, hvad målet er.


Af ord er du kommet. Til ord skal du blive. 

BESJÆLING® er et registreret varemærke, der tilhører HAPTIC.