Case: Langeland Kommune

Besjæling® af kommuner

Kom og vær til

Det helt specielle samspil mellem naturen og mennesker på Langeland kan for nogen virke isoleret, mens det for andre lukker hele verden op. I arbejdet med Besjæling® af området kom jeg godt rundt på øen og besøgte flere indbyggere.

Det viste sig ret hurtigt, at der fra de specielle ”hattebakker” ved siden af de vilde heste, kunstnerværkstederne, hjemmearbejdspladserne, den friske luft, de bittesmå huse og havne-miljøerne svævede noget specielt i luften. Langelands ”originale befolkning”, der traditionelt bestod af fiskere og bønder, er gennem årene blevet beriget af alle mulige mennesker, der er kommet for at leve frit og udtrykke sig selv. I mødet mellem det klassiske og det fantastiske findes Langelands virkelige sjæl.

Herfra kan man hver dag glæde sig over, at man har både ro og plads til at tænke og være dét bedste, man kan. Derfor kunne Langelands løfte til både sig selv og resten af verden ikke være andet end: Kom og vær til.

Sælg din sjæl

Besjæling® er mit ord for den måde, jeg rejser ind i produkter, mennesker, målgrupper, services og områder på. Meningen er at åbenbare og prioritere de virkelige fordele, der findes i dét, man gerne vil give folk. Resultatet af en fuld Besjæling er et værktøj, der gør det muligt at prioritere kommunikation og budskaber mest modtagervendt og at sige det på en måde og med en energi, så man får lyst til at prøve.

I et foredrag kan Besjæling bruges til at se nye muligheder med udgangspunkt i dit brand, produkt eller virksomhed. I en Workshop Besjæling dykker vi sammen mere ned i de mulige veje, som I måske aldrig har set sammenhængen i, så de senere kan undersøges.


Af ord er du kommet. Til ord skal du blive. 

BESJÆLING® er et registreret varemærke, der tilhører HAPTIC.