Case: Velux

Besjæling® af værdier

Who We Are

VELUX’ værdier er uhyre velbeskrevne. Udfordringen ligger i at få dem til at blive forstået i forhold til medarbejderens liv og arbejdsdag. Resultatet vandt i slutningen af 2016 Platinum Awards i kategorien “Corporate Image” ved den prestigefyldte MarCom Awards.

Opgaven for VELUX var derfor at vise, hvordan værdierne lever i organisationen. Men i stedet for blot at producere endnu en film, der gentog fem værdiord på skærmen, blev det i tæt samarbejde med Christine Bjørnager og Anders Lundgren fra VELUX’ kommunikationsafdeling besluttet at gribe det anderledes an. Idéen var at producere en række globale portrætter af virkelige medarbejderes faktiske liv og hverdag, der samlet opsummerer den internationale virksomheds fem kerneværdier.

Hver værdi blev derfor først oversat til beskrivelser af handlinger, som kunne vise værdiernes anvendelse i dagligdagen. Derefter søgte en intern efterlysning blandt de mere end 10.000 medarbejdere i den globale virksomhed efter mennesker, der levede og arbejdede på denne måde. Ud af en større bruttoliste blev der foretaget en række indledende interviews med hver af de potentielle deltagere, og derefter blev 29 medarbejdere på 16 VELUX virksomheder rundt om i verden interviewet til filmene, der på en spændende måde kobler optagelser af job og fritid med frie snakke om livet og tilfredsstillelsen hos den enkelte. Produktionsholdet lavede blandt andet optagelser i Tyskland, USA, Østrig, Ungarn, Tjekkiet, Rusland, England, Frankrig, Kina og rundt i Danmark.

Jeg stod for den sjæle- og værdimæssige indlevelse og det journalistiske arbejde i fortællingerne, og en stor del af filmenes styrke endte med at være, at der for de deltagende ikke fandtes noget manuskript. I interviewet kunne alle frit berette om deres liv og job. Det gør fortællingerne ægte, og netop dette fanger folk på en anden måde.

MarCom Awards, der efterfølgende belønnede filmene, hylder det bedste inden for marketing og kommunikation, og VELUX’ værdifilm fik prisen for ”særlig kunstnerisk styrke og finesse”.

Serien er instrueret og produceret af Sebastian Schiørring for Schiørring Production. Gitte Salomon varetog rollen som line-producer og projektleder.

De prisvindende film kan ses på VELUX’ hjemmeside:

https://www.velux.com/article/2017/velux-values

Sælg din sjæl

Besjæling® er mit ord for den måde, jeg rejser ind i produkter, mennesker, målgrupper, services og områder på. Meningen er at åbne og prioritere de virkelige fordele, der findes i dét, man gerne vil give folk. Resultatet af en fuld Besjæling er et værktøj, der gør det muligt at prioritere kommunikation og budskaber mest modtagervendt og at sige det på en måde, så man får lyst til at prøve.

I et foredrag kan Besjæling bruges til at se nye muligheder med udgangspunkt i dit brand, produkt eller virksomhed. I en Workshop Besjæling dykker vi sammen mere ned i de mulige veje, som I måske aldrig har set sammenhængen i, så de senere kan undersøges.

 


Af ord er du kommet. Til ord skal du blive. 

BESJÆLING® er et registreret varemærke, der tilhører HAPTIC.