Case: P3

Besjæling® af medier

DET MAN HØRER ER MAN SELV

P3s løfte skrev jeg helt tilbage i april 2003 efter en rejse ned i ”det ny P3” på omkring en måned. Det lever stadig hver dag og hver time i hvert program.

Radioen var på dette tidspunkt presset af de mange private radioers energi og havde behov for at genopfinde sig selv. Det var simpelthen for stillestående. I arbejdet med P3s Besjæling® blev blikket derfor rettet mod fremtiden, mod dém, der kom til at være fremtidens ledelse, fremtidens værter, fremtidens musik og fremtidens lyttere.

Allerede fra starten af hamskiftet var løftet bærende i radioens lyd, og det har vist sig bæredygtigt i mere end 13 år. Før dette havde radioen ganske kort brugt payoffet ”Tændt Radio”, der var alt for diffust, og som derfor aldrig havde sat sig fast i målgruppens virkelighed eller erindring. P3 var nødt til at love noget værdifuldt, der ikke bare var en vandet vittighed, og derfor skulle deres verden og produkt fordøjes. Alene denne måde at tænke branding på var dengang helt anderledes i en verden, hvor konkurrenterne brugte intetsigende slogans som ”Levende Radio” og ”Hit efter Hit”.

Løftet er blot toppen af isbjerget af arbejdet. Det er konklusionen i en mangesidet rapport, der uddyber selve brandets værdier, så de kan bruges som arbejdsværktøj.

Efter beskrivelsen skabte Søren Damstedt logoficeringen med det skarpe, visuelle ”flightcase”-look, man ofte ser.

Sælg din sjæl

Besjæling® er mit ord for den måde, jeg rejser ind i produkter, mennesker, målgrupper, services og områder på. Meningen er at åbenbare og prioritere de virkelige fordele, der findes i dét, man gerne vil give folk. Resultatet af en fuld Besjæling er et værktøj, der gør det muligt at prioritere kommunikation og budskaber mest modtagervendt og at sige det på en måde og med en energi, så man får lyst til at prøve.

I et foredrag kan Besjæling bruges til at se nye muligheder med udgangspunkt i dit brand, produkt eller virksomhed. I en Workshop Besjæling dykker vi sammen mere ned i de mulige veje, som I måske aldrig har set sammenhængen i, så de senere kan undersøges.


Af ord er du kommet. Til ord skal du blive. 

BESJÆLING® er et registreret varemærke, der tilhører HAPTIC.