Bo Bomuld?

Af ord er du kommet. Til ord skal du blive

Ærlig snak er lettest at forstå

 

Bo Bomuld Hamilton-Wittendorff er et kommunikationsmenneske, der arbejder med indlevelse i feltet mellem produkter, oplevelser, behov og mennesker. Her hjælper han brands til en mere værdifuld sammenhæng og position ved at tage hele deres verden ind – og vende den udad med det bedste først.

 

Bo har mere end 25 års erfaring i at skabe lyst, begejstring, positionering og salg med branding, kampagneudvikling og tekstforfatning med den helt særlige vinkel, at koblingen til en målgruppe skal bygges på virkelige fordele, intentioner, oplevelser, handlinger og følelser.

 

Et godt eksempel på Bos arbejder er P3’s løfte “Det man hører er man selv” og Rettighedsalliancens kommunikative fundament og budskab, “Drop kopierne. Bevar originalerne”, der er meget mere end bare slogans, fordi de bygger på Bos modtagervendte BESJÆLING®af deres brands, formål og værdi. BESJÆLING®dækker over den meget nære arbejdsmetode, Bo anvender, når han rejser ind i produkter, mennesker, målgrupper, services og områder.Meningen er at åbenbare og formidle de virkelige fordele, der findes i dét, man gerne vil give folk. Resultatet af en BESJÆLING®er en indsigt, der gør det muligt at prioritere kommunikation og budskaber mest modtagervendt og skabe lyst.

 

På denne måde har han lagt sjæl i sit arbejde for blandt andre Velux, Vestas, Kvik Køkkener, KiMs, Coloplast, Codan, HK grafisk kommunikation, Sony Music Denmark, Kristiansdal, Pickwick, Smarteyes, Verdo, Amanda Seafoods, Gefion Gymnasium, Keofitt, Icebreaker, Kold College, Danmarks Radio, TV2, Fødevareministeriet og mange andre produkter og virksomheder samt flere banker, områder og politiske partier.

 

Bo fordøjer verden for sine kunder for at lave udpakning – ikke indpakning. Også internationalt på tværs af markeder, kulturer og behov – og i inspirerende foredrag og workshops, hvor mennesker inspireres til at se og beskrive det bedste de har for dém, de skal sælge budskabet eller produktet til.

 

Bo arbejder flydende i både brandbuilding, tekstskrivning og foredrag på dansk, engelsk og tysk.

 

AF ORD ER DU KOMMET. TIL ORD SKAL DU BLIVE® og BESJÆLING® er registrerede varemærker, der tilhører HAPTIC.