VELUX:
WHO WE ARE

Af ord er du kommet. Til ord skal du blive

VELUX’ værdier er uhyre velbeskrevne. Udfordringen ligger i at få dem til at blive forstået i forhold til medarbejderens liv og arbejdsdag. Resultatet vandt i slutningen af 2016 Platinum Awards i kategorien “Corporate Image” ved den prestigefyldte MarCom Awards.

Opgaven for VELUX var derfor at vise, hvordan værdierne lever i organisationen. Men i stedet for blot at producere endnu en film, der gentog virksomhedens fem rettesnore på skærmen, blev det i tæt samarbejde med Christine Bjørnager og Anders Lundgren fra VELUX’ kommunikationsafdeling besluttet at gribe det anderledes an. Idéen var at producere en række globale portrætter af virkelige medarbejderes faktiske liv, der viste værdierne in action i hverdagen.

Hvert værdiord blev derfor først oversat til beskrivelser af handlinger. Derefter søgte man internt efter ansatte, der levede og arbejdede på denne måde. Blandt de mere end 10.000 medarbejdere blev udvalgt en bruttoliste, der blev pre-interviewet. Derefter blev 29 medarbejdere på 16 VELUX virksomheder interviewet til selve filmene, der på en spændende måde kobler optagelser af job og fritid med frie snakke om livet og tilfredsstillelsen hos den enkelte. Produktionsholdet lavede blandt andet optagelser i Tyskland, USA, Østrig, Ungarn, Tjekkiet, Rusland, England, Frankrig, Kina og Danmark.

Bo stod for den sjæle- og værdimæssige indlevelse og det journalistiske arbejde i fortællingerne, og en stor del af filmenes styrke endte med at være, at der for de deltagende ikke fandtes noget manuskript. I interviewet kunne alle frit berette om deres liv og job. Det gør fortællingerne ægte, og netop dette fanger folk på en anden måde.

MarCom Awards, der efterfølgende belønnede filmene, hylder det bedste inden for marketing og kommunikation, og VELUX’ værdifilm fik prisen for ”særlig kunstnerisk styrke og finesse”.

Serien er instrueret og produceret af Sebastian Schiørring for Schiørring Production. Gitte Salomon varetog rollen som line-producer og projektleder.

De prisvindende film kan ses på VELUX’ hjemmeside.


Sælg din sjæl

BESJÆLING® dækker over den meget nære arbejdsmetode, Bo anvender, når han rejser ind i produkter, mennesker, målgrupper, services og områder. Meningen er at åbenbare og formidle de virkelige fordele, der findes i dét, man gerne vil give folk. Resultatet af en fuld BESJÆLING® er en indsigt, der gør det muligt at prioritere kommunikation og budskaber mest modtagervendt og skabe lyst.