Din Bilpartner:
Vi glæder os
til du kører igen

Af ord er du kommet. Til ord skal du blive

Der skulle en landsturné til for at få styr på alle de fordele og sammenhænge, der ligger i at være en energisk og virkelysten kæde af mekanikerværksteder. Men rejsen var det hele værd, fordi der virkelig er forskel på at være godt forberedt til at hjælpe og “bare” at være mekaniker.

I fordøjelsen af Din Bilpartners verden og marked snakkede jeg i 2013 med utallige værkstedsejere, mekanikere og kunder, ligesom jeg undersøgte, hvordan værkstedet og byen tog farve af hinanden, og hvordan kædens indre logistik fik det hele til at spille. Konklusionen var, at der var masser af forskelle og fordele, men at mekanikerens konstante efteruddannelse og dygtighed kun var interessant for kunden, når den var usynlig – altså når kunden som ønsket kunne få sin bil hurtigt i tip-top stand igen.

Mange værkstedskæder havde kunnet tage løftet ”Vi glæder os til du kører igen”, men kun Din Bilpartner kunne faktisk fylde skoene ud, fordi udsagnet direkte er taget ud af den smittende energi og erfaring, den lyst til at løse problemerne uden at overproblematisere dem og den stolthed ved at gøre tingene rigtigt, man mærker som kunde her.

Selv da man senere skiftede til et nyt payoff, byggede det på konklusionerne og indsigterne fra Din Bilpartners Besjæling®.


Sælg din sjæl

BESJÆLING® dækker over den meget nære arbejdsmetode, Bo anvender, når han rejser ind i produkter, mennesker, målgrupper, services og områder. Meningen er at åbenbare og formidle de virkelige fordele, der findes i dét, man gerne vil give folk. Resultatet af en fuld BESJÆLING® er en indsigt, der gør det muligt at prioritere kommunikation og budskaber mest modtagervendt og skabe lyst.