DR P3:
DET MAN HØRER
ER MAN SELV

Af ord er du kommet. Til ord skal du blive

P3’s løfte skrev Bo i efteråret 2002 efter en rejse ned i ”det ny P3”. Det fik premiere on-air i april 2003 på kanalen, hvor det stadig lever hver dag og hver time i hvert program.

Danmarks Radio P3 var på dette tidspunkt presset af de mange private radioers energi og havde behov for at genopfinde sig selv. Det var simpelthen for stillestående. I arbejdet med P3’s Besjæling® blev blikket derfor rettet mod fremtiden, mod dém, der kom til at være fremtidens ledelse, fremtidens værter, fremtidens musik og fremtidens lyttere.

Allerede fra starten af hamskiftet var løftet fremtrædende i radioens lyd, og det har vist sig bæredygtigt i mere end 13 år. Før dette havde radioen ganske kort brugt payoffet ”Tændt Radio”, der var alt for diffust, og som derfor aldrig havde sat sig fast i målgruppens virkelighed eller erindring. P3 var nødt til at love noget værdifuldt, der ikke bare var en vandet vittighed, og derfor skulle deres verden og produkt fordøjes. Alene denne måde at tænke branding på var dengang helt anderledes i en verden, hvor konkurrenterne brugte intetsigende slogans som ”Levende Radio” og ”Hit efter Hit”.

Løftet er blot toppen af isbjerget af arbejdet. Det er konklusionen i en mangesidet rapport, der uddyber selve brandets værdier, så de kan bruges som arbejdsværktøj – både internt og eksternt.

Efter beskrivelsen skabte Søren Damstedt logoficeringen med det skarpe, visuelle ”flightcase”-look, man ofte ser.


Sælg din sjæl

BESJÆLING® dækker over den meget nære arbejdsmetode, Bo anvender, når han rejser ind i produkter, mennesker, målgrupper, services og områder. Meningen er at åbenbare og formidle de virkelige fordele, der findes i dét, man gerne vil give folk. Resultatet af en fuld BESJÆLING® er en indsigt, der gør det muligt at prioritere kommunikation og budskaber mest modtagervendt og skabe lyst.