Rettighedsalliancen:
Drop kopierne.
Bevar originalerne

Af ord er du kommet. Til ord skal du blive

Hvordan forklarer man folk, at de dræber ny musik og nye film ved at stjæle? Det var et kompliceret budskab, Bo blev sat til at udvikle for Rettighedsalliancen.

Trusler og løftede pegefingre er sjældent hverken inspirerende eller afgørende for, om folk ændrer deres vaner. Men med de nye, elektroniske muligheder var markedet nærmest ved at gå amok i piratkopiering i starten af det nye årtusinde. Der var behov for at skabe fokus omkring problemet, så skuespillere, manuskriptforfattere, instruktører, musikere, producere, fotografer og de mange andre mennesker, der var med til at skabe værkerne, kunne få penge for deres arbejde.

Den helt springende udfordring i 2004 var, hvordan man kunne skabe et budskab, der ikke bare var en klagesang eller en ordre, men som kunne inkludere fordelen for forbrugeren. Løftet blev til i en BESJÆLING® af sammenhængen mellem problematikken, modtagerne og udbyttet, og selvom det egentlig blot var ment som en ”kampagneoverskrift”, bruges det stadig i biografen og på udgivelser. Opdragsgiveren, Rettighedsalliancen, bestod af mange forskellige organisationer med samme interesserum: Dansk Artist Forbund, Danske Dramatikeres Forbund, Danske Filminstruktører, Dansk Journalistforbund, Dansk Kapelmesterforening, Dansk Musiker Forbund, Dansk Skuespillerforbund, Dansk BiblioteksCenter A/S, Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening, Dansk Handel & Service, Gramex, KODA/NCB, Filmret, Foreningen af Danske Videogramdistributører, Forening af Filmudlejere i Danmark – FAFID, Producentforeningen og IFPI Danmark.


Sælg din sjæl

BESJÆLING® dækker over den meget nære arbejdsmetode, Bo anvender, når han rejser ind i produkter, mennesker, målgrupper, services og områder. Meningen er at åbenbare og formidle de virkelige fordele, der findes i dét, man gerne vil give folk. Resultatet af en fuld BESJÆLING® er en indsigt, der gør det muligt at prioritere kommunikation og budskaber mest modtagervendt og skabe lyst.